Complete Machine Equipment
ԱՊԱԳԱՆ ԿԱՌՎԱԾ Է ՀԵՌԱՎՈՐՈՒՄ.ԳԱՅՏԱՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿ, ներդաշնակ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ.

Մեքենայի ամբողջական սարքավորում